DEVOPS สำหรับ TECH STARTUP ที่ต้องรู้

DevOps

สำหรับคนที่เคยทำธุรกิจส่วนใหญ่มันจะต้องผ่านการทำแผนธุรกิจมาบ้างแล้ว ซึ่งจะมีเครื่องมือช่วยในการคิดวิเคราะห์ให้หลากหลาย LEAN Canvas ก็เป็นหนึ่งในนั้น สำหรับผมเองก็มีโอกาสได้ศึกษาและฟังจากผู้รู้หลายๆ ท่านผ่านการบรรยาย ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้งาน สะดวก มีประสิทธิภาพดี ทำให้เรามองเห็นธุรกิจได้รอบด้าน ตั้งแต่ต้นจนจบ

หากใครที่ทำ Tech Startup อยู่ LEAN Canvas เองก็สามารถเอามาช่วยคิดวิเคราะห์หารูปแบบธุรกิจในสายงานนี้ได้ดีเลยทีเดียว หากใครยังไม่เคยลงมือทำ LEAN Canvas อาจจะย้อยกลับไปทำก็ไม่เสียหาอะไร จะได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจตัวเองเพิ่มขึ้น

LEAN Canvas ก็เป็น Framework ในฝั่ง Business Model แล้วมีอะไรที่มันคล้ายกับ LEAN Canvas ที่จะเอามาเป็นแบบอย่างให้สำหรับงาน S/W Development บ้างไหม

หลายปีที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่อง Agile/Scrum ซึ่งเป็น Framework/Process หนึ่งที่ช่วยให้การ Development มีคุณภาพและการส่งมอบดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด และยังมีปัญหาอีกหลายๆ จุดที่รอการพัฒนาและปรับปรุง เช่น การติดตามปัญหาและแก้ปัญหาที่ผู้ใช้รายงานมา การเพิ่มความสามารถของซอฟต์แวร์จากฝ่ายบริหาร การส่งมอบที่ต้องปรับแต่งตลอดเวลา  ซึ่งเหล่านี้ยังขาด Framwork ที่ดีและเชื่อถือได้ให้เราได้เดินตาม

DevOps เป็น Framework/Culture ที่ช่วยให้คนทำงานด้าน Software Development สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบครบวงจร และมีการประสานงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ทำ Tech Startup ต้องเริ่มจากการเปลี่ยน software package/app ไปเป็น product and services คล้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ เช่น AIS, DTAC, TRUE ที่ต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่  และรักษาฐานลูกค้าเก่าตัวเองเอาไว้ให้เหนี่ยวแน่น ถ้าไม่มีลูกค้าธุรกิจคุณก็ไปไม่รอด หัวใจของการทำ DevOps ก็คือ Tool + Automation + Seamless

2000px-Devops.svg_

สำหรับตัวเลขชี้วัดความสำเร็จของการนำ DevOps มาใช้ ก็คือ สามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้น 30 เท่า (Ship code 30x faster) ลดความล้มเหลวของงานลง 50% (Have 50% fewer failure) ที่มาของการสำรวจ คือ https://puppetlabs.comDevOpsBenefit